Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BARTNICKI Stanisław.    
Służył w Polskiej Policji na posterunku w Żurawicy. Jednocześnie był szefem wywiadu i bezpieczeństwa Placówki Żurawica w Obwodzie Przemyśl Inspektoratu Przemyśl Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej. Został aresztowany przez przemyskie gestapo wraz z 8 członkami sztabu (Placówki ?, Obwodu ?) 15 stycznia 1943 r. Po krótkim śledztwie zesłano go 16 lutego 1943 r. do KL Auschwitz. W listopadzie 1943 r. przewieziono go do krakowskiego więzienia Montelupich.         
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 29;