Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BARTOSZ Władysław.

Urodzony 21 lutego 1925 r. w Sędziszowie Małopolskim. Syn Jana (stolarza) i Karoliny z d. Filipek (rolniczki). Miał rodzeństwo [imiona, lata urodzenia i śmierci – rodziców także]. Należał do dębickiej grupy Szarych Szeregów. Używał pseudonimu „Rzutny”. Po wojnie zdał maturę w Dębicy. W 1963 r. ukończył studia z prawa administracyjnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Drugi fakultet, z prawa, ukończył w 1968 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mianowany na stopień podporucznika. Pracował w administracji państwowej. Zajmował się historią wojskowości. Napisał m.in. Księgi Chwały oraz Oficerowie pomordowani przez NKWD.

Zmarł w 2000 r., został pochowany na cmentarzu w Sędziszowie Małopolskim.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Za Udział w Walkach o Berlin,

Był żonaty z Olgą (zmarłą 1 sierpnia 2014 r.), miał córkę Wiesławę.

Bartosz Władysław; Z dziejów Szarych Szeregów w byłym powiecie dębickim, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 34 s. 10; Informacje Wiesławy Chałubińskiej (córki) z 21 listopada 2022 r.