Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BARYCZ Mieczysław.

Urodzony 23 września 1921 r. w Krakowie. Syn Jacka (szewca) i Józefy z d. Korzuch, miał 3 braci: Stanisława (ur. 1913 r.), Władysława (ur. 1915 r.), Tadeusza („Bela”, "Piorun", ur. 1919, aresztowany w 1943 r., zginął). Mieszkał przy ul. Salinarnej (dziś Lwowska) w Krakowie. Od 1930 r. był związany z harcerstwem. Należał do III Podgórskiej Drużyny Harcerzy, a następnie do VIII Drużyny Harcerzy im. Jana Kilińskiego. przy Zasadniczej Szkole Rzemieślniczej przy ul. Skrzyneckiego 12. Działał w krakowskim Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego. Po kampanii wrześniowej 1939 r. był zatrudniony jako drukarz. Aktywnie włączył się w działalność konspiracyjnego harcerstwa. Używał pseudonimów „Jacek” i „Lis”. Od początku 1943 r. pełnił funkcję hufcowego Podgórskiego Roju Szarych Szeregów. Ukończył kurs podchorążych. Na przełomie lat 1942/1943 został mianowany hufcowym. Od kwietnia 1943 r. był dowódcą, a od maja 1943 r. zastępcą dowódcy plutonu „Alicja” w kompanii „Maciek” Grup Szturmowych Szarych Szeregów. W lipcu 1943 r. uczestniczył w rozbrojeniu gefreitera pod kopcem Kościuszki. 6 lipca 1943 r. kierował kolportażem „lewego” wydania „Gońca Krakowskiego”. Przeprowadzał w październiku 1943 r. rozpoznanie przed likwidacją Michała Pańkowa. Jesienią 1943 r., po pierwszych aresztowaniach w Podgórskim Roju Szarych Szeregów, odrzucił propozycję Ryszarda Nuszkiewicza „Powolny” przeniesienia zagrożonych harcerzy do partyzantki. Został aresztowany 9 (inne źródła podają 16) listopada 1943 r. na rogu ul. Dietla i Starowiślnej. W chwili aresztowania miał przy sobie plany budynku Luftgaukommando przy ul. Basztowej.

Zamordowany 19 listopada 1943 r. - został „zadeptany” w czasie przesłuchania przez Rudolfa Fritza Körnera w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie.

Gaweł Tadeusz, Pokłon Tym, którzy tworzyli . . . Kraków 1999, s. 26; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983; Nuszkiewicz Ryszard, Wyrok, „Kraków” (kwartalnik) 1984 nr 2; Skrobecki Czesław, Podgórski pluton dywersyjny „Alicja” Szarych Szeregów w Krakowie, Kraków 1983, s. 20; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. 1 Warszawa 1988; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. 3, Warszawa 1988, s. 11; relacje Potoczek-Pałasińska Janina, Pollak Alicja;