Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BATOR Rudolf.      
Przed wojną należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Działał w Związkach Zawodowych. Był żołnierzem Placówki Podgórze (?) Obwodu Kraków-Miasto Związku Walki Zbrojnej. Został aresztowany 7 lipca 1941 r. w swoim mieszkaniu przy ul. Parkowej 15. Zesłano go do KL.     
Zginął w obozie.        
Archiwum Muzeum Krakowa, Bomba Anna, Ankieta 9/R/81; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 245; Śliwiński Tadeusz, Periturus, Kraków 1979, s. 15;