Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BAUMGARTEN.   
Inne wersje nazwiska: Baumgardten (wg. Tuszyńskiego i Kobuszewskiego), Baumgarnten (wg. Dąbrowy-Kostki).          
W stopniu kapitana był komendantem powiatowym żandarmerii w Miechowie. Kwaterował we dworze w Niegardowie. Miejscowa ludność nazywała go „Lucyperem” lub „Lojtmanem”. 1 lipca 1943 r. dowodził pacyfikacją Nasiechowice. 28 stycznia 1944 r. kierował egzekucją 28 osób w Łyżkowicach. Dowodził wymordowaniem rodziny Wilków w Wierzbnie koło Proszowic. Odpowiadał za masakrę w Pieczonogach. Po tej zbrodni nie wychylał się z Dalewic. Nakazywał bicie, kopanie i maltretowanie ludzi podczas kopania okopów oraz samowolne rekwizycje i szykanowanie Polaków.        
Został zlikwidowany 6 grudnia 1944 r. w Dalewicach przez patrol batalionu „Skała” Armii Krajowej dowodzony przez porucznika Zygmunta Kaweckiego "Mars".   
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Poczta „Kierunków”. Pamięć zawodzi, „Kierunki” 1973 nr 10 s. 11; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 289, 297; Tuszyński Waldemar, Kobuszewski Bogdan, Udział partyzantów i ludności cywilnej w ofensywie Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1965 nr ½, s. 229;