Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BAUTZ.         
Przed wojną pracował w zakładach „H. Cegielski” w Poznaniu. Brakowało mu palca u prawej dłoni. Po wkroczeniu Niemców podpisał Volkslistę. Był funkcjonariuszem Sicherheitspolizei. W latach 1941 – 1943 był strażnikiem I piętra w więzieniu Montelupich w Krakowie. Więźniowie nadali mu przydomek „Jarociniak”. W latach 1941 – 1943 przyjmował więźniów na Montelupich. Eskortował do miasta więziennego fryzjera Czajkę. Brał udział w mordowaniu więźniów. Umożliwił parokrotnie kontakt z łaźnią więzienną. Zezwolił dr Garbieniowi na podawanie Ovomaltiny Alinie Piątkowskiej podczas odbywania przez nią kary karceru.          
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 84, 93, 103, 141; Kurkiewicz Wanda, Za murami Monte, Kraków 1968, s. 57; Piątkowska Antonina, Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1977, s. 27;