Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BIELAWSKI.

Policyjne nazwisko konfidenta gestapo Mieczysława Birnera.