Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BIELIŃSKI.

Pilicyjne nazwisko majora Łukasza Grzywacza.