Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BIENIEK Józef.      
Urodzony 19 marca 1911 r. w Librantowej. Syn Józefa i Małgorzaty z d. Press. Miał troje rodzeństwa.
Ze względu na trudną sytuację materialną wcześnie porzucił naukę i podjął pracę zarobkową. W latach 30. XX w. związał się z Towarzystwem Szkoły Ludowej. Pisał i publikował w „Głosie Podhala” i w „Piaście” wiersze. Należał do Obwodu Gorlice Podokręgu Podgórskiego Batalionów Chłopskich. Używał pseudonimu „Piast”. Współredagował pismo „Zarzewie". Kolportował prasę. Tworzył nowe nowych struktury organizacji. W kwietniu 1944 r. przeszedł do Armii Krajowej. W 1944 r. był przewodniczącym Powiatowego Komitetu Opieki nad Ofiarami Terroru Hitlerowskiego. Współtworzył Cywilny Sądu Specjalnego dla powiatów nowosądeckiego i limanowskiego. Po wojnie należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego ze względu na swoja działalność okupacyjną. Ukrywał się do kwietnia 1948 r. Powrócił do działalności literackiej i zaangażował w badania historyczne. Publikował w „Almanachu Sądeckim”, „Dunajcu”, „Dzienniku Polskim”, „Dziś i Jutro”, „Przekroju”, „Roczniku Sądeckim”, „Słowie Powszechnym”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wieściach” i „Życiu Literackim”.            
Zmarł 16 stycznia 2020 r. w Nowym Sączu.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Batalionów Chłopskich. Był Honorowym Obywatelem Nowego Sącza.          
Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 172; Mazanec Jan Kolec, Jan, Bolesna strata: Józef Bieniek (1911–2002), „Kombatant. Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych". 2020 nr 11 (141); Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 230;