Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BIESIADECKA Halina.

Przez jakiś czas zamieszkiwała w jej mieszkaniu Zofia Kupiec „Teresa”, łączniczka Tadeusza Kota „Korab”. Studiowała na 2 roku prawa tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie kompletu prowadzonego w lokalu dr. Zawadzkiego przy ul. Potockiego 1 lub 3 w Krakowie (Gestapo założyło tam kocioł i aresztowało dr. Juliusza Sas-Wisłockiego). Była konfidentką Gestapo. Zadenuncjowała Tadeusza Kota „Korab”, szefa Biura Informacji i Propagandy Inspektoratu Kraków Armii Krajowej. Był przez niego widziana wolna i swobodna na korytarzu pierwszego piętra siedziby gestapo przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie.

Był zamężna.

Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 72/R/82; Kot Tadeusz, Oni walczyli o Polskę! „W marszu 1939-1945” 1987 nr 11, s. 63;