Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BIESIADECKI.

Był konfidentem Gestapo. Zadenuncjował Tadeusza Kota „Korab”, szefa Biura Informacji i Propagandy Inspektoratu Kraków Armii Krajowej.

Był żonaty z Haliną.

Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 72/R/82;