Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BIRKMAN Mieczysław.

Policyjne nazwisko konfidenta Mieczysława Birnera.