Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BOLIGŁOWA Jan.                                  
Mieszkał w Łagiewnikach. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Krakowie. Odbierał prasę od Stanisława Kaczora.  
IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”.