Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BONDAR Stanisław.

Był adiutantem komendanta Obwodu Kraków Miasto Związku Walki Zbrojnej. Wprowadził do organizacji podporucznika Andrzeja Kuczalskiego „Bluszcz”.