Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BACHULSKI Stanisław.      
Urodzony 1 maja 1923 r. Syn Michała. Od czerwca 1943 r. należał do oddziału NN „Augusta II” w Armii Ludowej w Miechowskiem. Używał pseudonimu „Młynarski”. 17 stycznia 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu majora był  zastępcą Naczelnika Wydziału „C” Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.   
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29 czerwca 1964), Srebrnym Krzyżem Zasługi (13 lipca 1959), Krzyżem Partyzanckim (17 lipca 1961), Medalem Zwycięstwa i Wolności (8 września 1961), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (04 stycznia 1955), Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (6 października 1964), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (23 kwietnia 1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7 lipca 1965).
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;