Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BAJER Irena Kamila.          
Była żołnierzem Armii Krajowej[1]. Współpracowała z podpułkownikiem Janem Kantym Lasotą „Przyzba”[2]. Współorganizowała studia polonistyczne na Wyższej szkole Pedagogicznej w Katowicach i w Uniwersytecie Śląskim[3]. Została mianowana profesorem zwyczajnym[4]. Współorganizowała Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego[5]. Przez wiele lat była członkiem i przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk[6]. Należała do wielu towarzystw naukowych[7]. Była kapitanem rezerwy.          
Zmarła 30 czerwca 2010 r[8].       
Była doctorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (2008 r.) [9].      
Była zamężna z Kazimierzem[10].
Kondolencje dla rodziny Ireny Kamili Bajerowej, „Gazeta Wyborcza w Krakowie”, 2010 z 16 lipca, s. 11; Nekrolog Ireny Bajerowej, „Gazeta Wyborcza w Krakowie” 2010 z 2 lipca, s. 11;[1] Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 2 lipca;

[2] Kondolencje dla rodziny Ireny Kamili Bajerowej, „Gazeta Wyborcza w Krakowie”, 2010 z 16 lipca, s. 11;

[3] Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 2 lipca;

[4] Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 2 lipca;

[5] Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 2 lipca;

[6] Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 2 lipca;

[7] Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 2 lipca;

[8] Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 2 lipca;

[9] Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 2 lipca;

[10] Kondolencje dla rodziny Ireny Kamili Bajerowej, „Gazeta Wyborcza w Krakowie”, 2010 z 16 lipca, s. 11;