Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BANASZEK Stefan.           
Urodzony 12 października 1923 r. Syn Andrzeja. Od lutego 1942 r. do lipca 1944 r. był łącznikiem i kolporterem Placówki Batalionów Chłopskich Klementowice k. Dęblina. Używał pseudonimu „Lupin”. 3 października 1944 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu podpułkownika był starszym inspektorem Inspektoratu Szkolenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.   
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (13 lipca 1959), Złotym Krzyżem Zasługi (31 lipca 1954), Srebrnym Krzyżem Zasługi (7 października 1948), Medalem Zwycięstwa i Wolności (21 stycznia 1948), Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju (5 maja 1967), Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (6 października 1964) i resortowym 20 Lat w Służbie Narodu (4 lipca 1964). 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944.;