Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BARAN Krzysztof.      
Urodzony 14  lutego 1923 r. Syn Władysława. Od stycznia 1942 r. był łącznikiem Batalionów Chłopskich na terenie gminy Racławice w pow. miechowskim. 1 maja 1948 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu kapitana był zastępcą komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej w Nowym Targu. 
Odznaczony Odznaką Grunwaldzką, Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12 lipca 1955), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (1 lipca 1958), 20 Lat w Służbie Narodu (18 maja 1964). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.           
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;