Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BASTER Jerzy. 
Syn Jana i Kunegundy. Wraz z całą rodziną działał w Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Kedywie Armii Krajowej Okręgu Kraków. Używał pseudonimu „Gala”. Aresztowany 5 czerwca 1940 r. wraz z rodzicami i braćmi. Osadzono go w więzieniu Montelupich. 15 sierpnia 1940 r. został zwolniony z braku dowodów winy. Przechwytywał donosy na Poczcie Głównej. W czasie przygotowań do „Burzy” przydzielono go do oddziału „Grom”. 8 czerwca 1944 r. brał udział w akcji na Liegenschaft w Dziekanowicach. 20 lipca 1944 r. uczestniczył w akcji na stadninę koni w Hebdówce. Był zwiadowcą w Samodzielnym Batalionie Partyzanckim „Skała" w 1944 r. Dowodził patrolem koło Złotego Potoku wysłanym przez Ryszarda Nuszkiewicza z zadaniem wyszukania drogi odwrotu dla batalionu. Po wojnie był więźniem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.      
Zmarł w 1969 r.         
Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 43; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 2, Kraków 1997, s. 20; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, 213, 233, 275, 291; Rozmus Władysław, Na odsiecz walczącej Warszawie, Gazeta Krakowska 1986 nr 177 s. 3 z 1sierpnia 1986; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 30;