Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BASTER Zbigniew.       
Syn Jana i Kunegundy. Wraz z całą rodziną działał w Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Kedywie Armii Krajowej Okręgu Kraków. Używał pseudonimu „Wicher”.
Latem 1940 r. wręczył okup za rodzinę gestapowcowi H. Fleisserowi. Przechwytywał donosy na Poczcie Głównej. Aresztowany 2 lutego 1943 r. Wywieziono go do KL Mauthausen. Przeżył wojnę. 
Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 43; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 2, Kraków 1997, s. 21; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 30;<span style="layout-grid-mode: line" />