Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BASTEROWA Kunegunda.           
Urodzona 15 maja 1884 roku w Brzoskwini k. Krakowa. Córka Kacpra Kopcia (rolnik) i Zofii. Zamężna z Janem Basterem. Matka sześciu synów (Józefa „Rak” - oficera Armii Krajowej, Bronisława - zginął w locie bojowym nad Anglią, Mariana - jeńca Oflagu VI B, zmarłego w USA, Feliksa - żołnierza 5. pułku strzelców konnych, zginął 3 maja 1945 r. jako więzień KL Neuengamme na „Cap Arcona” na Zatoce Lubeckiej, Jerzego „Galla” - żołnierza Armii Krajowej, więźnia Montelupich i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, zmarłego w Krakowie w 1969 r., Zbigniewa „Wicher” - żołnierza Armii Krajowej) i córki Wandy (zm. w 1937 r. ). Naukę rozpoczęła w rodzinnej Brzoskwini. Ukończyła średnią szkołę handlową w Krakowie. Po wyjściu za mąż przeniosła się z mężem Janem do Krakowa i zamieszkała przy al. Mickiewicza 25. Nie podjęła pracy zawodowej, prowadziła gospodarstwo domowe wychowując siedmioro dzieci. Po śmierci córki w 1937 r. razem z rodziną zamieszkała przy ul. P. Michałowskiego 14 skąd w tym samym roku przenieśli się do domu przy ul. Garbarskiej 6. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Krakowa włączyła się razem z całą rodziną w działalność konspiracyjną. Prowadziła punkt kontaktowy Związku Odwetu Zwiazku Walki Zbrojnej, a następnie Kedywu Armii Krajowej w swoim mieszkaniu przy ul. Garbarskiej 6. Używała pseudonimu „Kinga”. Po aresztowaniu 5 czerwca 1940 r. całej rodziny Basterów (uniknął aresztowania jedynie Zbigniew, który przebywał poza domem w chwili wkroczenia gestapo) została osadzona w więzieniu Montelupich w Krakowie. Po zwolnieniu 15 sierpnia 1940 r. (z braku dowodów działalności w konspiracji i wręczeniu wykupu 70000 zł przez syna Zbigniewa H. Fleisserowi), została wysiedlona z zajmowanego mieszkania i zamieszkała razem z rodziną przy Smolki 12c. Po zwolnieniu z więzienia rodzina Basterów nadal prowadziła działalność konspiracyjną. Ponownie została aresztowana przez gestapo 26 sierpnia 1944 r. na skutek donosu konfidenta (wg. innych źródeł została „namierzona” przez niemieckie służby pelengacyjne podczas przesyłania meldunku radiowego). Podczas rewizji w jej mieszkaniu znaleziono radioodbiornik (nadajnik) i fotografie z partyzantki. Po przesłuchaniach w siedzibie krakowskiego gestapo przy ul. Pomorskiej 2 i więzieniu Montelupich została zesłana do KL Ravensbrück.  
Zginęła w komorze gazowej KL Ravensbrück w kwietniu 1945 r.         
Amtliches Fernsprechbuch fur den Distrikt Krakau 1942, Kraków 1942, Niemiecka Poczta Wschodu, s. 13; Księga adresowa m. Krakowa 1926 s. 9; Materiały do listy zamordowanych i zmarłych w kobiecym obozie koncentracyjnym Ravensbrück Warszawa 1966; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939 - 1945, Warszawa 1988; Relacja ustna Z. Bastera z dn. 11. 12. 1997 r.