Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BENEDYK Tadeusz.        
Był żołnierzem Kedywu
Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Zahata”.      
Odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy (nr 13651)      
Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, „Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18;