Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BIENIEK Franciszek.    
Od 30 sierpnia 1944 do 8 lutego 1947 r. służył w ludowym Wojsku Polskim. 28 lutego 1947 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu majora Milicji Obywatelskiej był zastępcą Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej w Limanowej do spraw bezpieczeństwa.          
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (3 października 1958), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26 października 1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4 stycznia 1955), Odznaką Grunwaldzką (22 lipca 1945), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (27 czerwca 1958), 20 Lat w Służbie Narodu (27 czerwca 1964). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;