Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BIERNACKI.           
W stopniu pułkownika brał udział po październiku 1956 r. w pierwszym po wojnie spotkaniu w Warszawie około 500 członków Korpusu Bezpieczeństwa[1]. Został wówczas wybrany do Komisji Środowiskowej[2].[1] IPN Kr 0179/1644 Filipiak Stanisław, Działalność wrogich elementów b. NSZ, AK-WiN, PSL, WRN i innych (jej metody i formy – nasze zadania), Wykład wygłoszony na kursie instruktażowym Komendantów Powiatowych MO w CW MSW w Legionowie,2 IV 1957; s. 13;

[2] IPN Kr 0179/1644 Filipiak Stanisław, Działalność wrogich elementów b. NSZ, AK-WiN, PSL, WRN i innych (jej metody i formy – nasze zadania), Wykład wygłoszony na kursie instruktażowym Komendantów Powiatowych MO w CW MSW w Legionowie,2 IV 1957; s. 13;