Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BILEK.
Prawdopodobnie Józef Bilek. Był Żydem. Miał wyższe wykształcenie. Mieszkał przy Batorego 4a w Krakowie. Współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego.    
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;