Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BILEK Józef.
Urodzony 29 grudnia 1905 r. we Lwowie. Syn Alojzego (żydowskiego rzemieślnika). Miał wyższe wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. W 1930 r. odbył służbę wojskową. Pracował w prywatnej firmie. W 1939 r. przyjął sowieckie obywatelstwo. Wstąpił do Milicji Obywatelskiej 26 stycznia 1945 r. Był referentem Komisji Werbunkowej, później szefem Wydziału Personalnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Mieszkał przy ul. Lanckorońskiej 10. Zwolniono go 31 maja 1945 r. Wyjechał za granicę. W latach 70. starał się w ZUS o rentę.  
Był żonaty z Brzęk. 
AIPN Kr 0194/246 Akta osobowe Bilek Józef