Z Małopolska w II Wojnie Światowej


Bill Elżbieta.  
Urodzona 3 kwietnia 1924 r. Córka Józefa. Od października 1942 r. należała do Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. Używała pseudonimu „Ela”. 12 marca 1943 r. została aresztowana przez gestapo. W październiku 1943 r. zwolniono ją. Od 15 lipca 1945 r. wstąpiła do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta była kierownikiem referatu ogólnego Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej Bochnia.         
Odznaczona Srebrnym (02.09.1964) i Brązowym (03.03.1954) Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.04.1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (12.07.1955), resortowym 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie jej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;