Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BILSKI Andrzej          
Urodzony około 1869 r. Był kolejarzem. Przeszedł na emeryturę. Mieszkał przy alei Pod Kopcem.        
Został rozstrzelany 10 września 1939 r. przy ulicy Jerozolimskiej w Krakowie i pochowany na miejscu zbrodni. 17 lipca 1940 r. jego zwłoki zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz.        
IPN Kraków, Lista rozstrzelanych 10 września 1939 r. w Krakowie, s. 1;