Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Ville de Zdzisław

Vogt Johann