Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BIZIAK Zbigniew.       
Od 1 października 1944 r. do 1 października 1948 r. służył w ludowym Wojsku Polskim. 1 października 1948 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu podporucznika był komendantem miejskim i powiatowym Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu. 
Odznaczony: Srebrnym (22.07.1954) i Brązowym (1946) Krzyżami Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1946), Medalem Za Warszawę (26.10.1945), Medalem Zwycięstwa nad Niemcami (27.06.1946), Medalem Za Odrę Nysę i Bałtyk (16.10.1946), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (28.06.1960). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.           
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB, którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;