Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BOBEK Józef. 
Urodzony 27 listopada 1922 r. Syn Antoniego. Od czerwca 1943 r. do 15 stycznia 1945 r. należał do Dzielnicy Armii Ludowej Jamy w powiecie mieleckim. Używał pseudonimu „Jaskier”. 22 lutego 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu kapitana był zastępcą Komendanta Powiatowego d/s Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej Myślenice.      
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.06.1964), Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.07.1959), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (04.01.1955), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (23.04.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (07.07.1965). 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;