Z Małopolska w II Wojnie Światowej


Bogusławski Bogusław.      
Od listopada 1944 (?) do 1948 r. służył w ludowym Wojsku Polskim. 1 stycznia 1957 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu majora był zastępcą Naczelnika Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej.
Odznaczony: Złotym (03.10.1958) i Srebrnym (15.07.1946) Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności (09.05.1946), Medalem Za Zwycięstwo nad Niemcami (15.07.1946), resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (18.05.1968). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB, którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;