Z Małopolska w II Wojnie Światowej


Bohun Mirosław.      
Urodzony 20 października 1919 r. Syn Michała. W latach 1940-1941 służył w Armii Czerwonej. Od 1943 r. należał do Armii Ludowej. 16 lipca 1945 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu porucznika był dowódcą plutonu Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej w Krakowie.   
Odznaczony Złotym (22.07.1959) i Brązowym (22.07.1950) Krzyżem Zasługi, resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (18.07.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965). 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;