Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BOJARSKI Sergiusz – patrz Tadeusz Ignacy Sztumberk - Rychter