Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BORELOWSKI Wojciech. 
Był żołnierzem Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała” Kedywu Armii Krajowej.Używał pseudonimu „Lelewel”.