Z Małopolska w II Wojnie Światowej

BRZESKI Zygmunt.    
W miechowskie przybył z Zagłębia Dąbrowskiego. Mieszkał w Więcławicach. W stopniu porucznika był oficerem Kedywu. Używał pseudonimu  „Szary”. W 1943 r. utrzymywał kontakty z grupami dywersyjnymi Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej. Ukrywał sie w Wiecławicach u rodziny Bebaków. 17 maja 1943 r. Niemcy podjęli próbę aresztowania go. Doszło do wymiany ognia, w czasie której zginął jeden z dowodzących akcją Niemców, a sam Z. Brzeski został ranny. 
Aby nie dostać się żywcem w ręce gestapo - dostrzelił się 17 maja 1943 r. w Więcławicach. 
Michta Norbert, Ważniewski Władysław, Z dziejów PWOR w latach 1939 – 1945, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1973 nr 2, s. 182, 185; Ważniewski Władysław, Miechowsko-pińczowscy komuniści w konspiracji 1939 – 1943, "Najnowsze Dzieje Polski" 1967 nr 11 s. 33; E-mail od Janusza Koniorczyka do Redakcja, 30 IX 2014 r.