Z Małopolska w II Wojnie Światowej


Bury Henryk.         
Urodzony 9 czerwca 1925 r. Syn Franciszka. 25 lipca 1944 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. 31 stycznia 1950 r. został zwolniony ze służby. Wstąpił do niej ponownie 1 kwietnia 1955 r. W 1968 r. w stopniu kapitana był komendantem miejskim Milicji Obywatelskiej w Zakopanem.
Odznaczony: Złotym (29.06.1964) i Srebrnym (03.10.1958) Krzyżami Zasługi, Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (07.07.1961). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;