Z Małopolska w II Wojnie Światowej

DMOWSKI Józef.

Geograf z zawodu. Używał nazwiska Słoń. W stopniu kapitana był drugim z kolei dowódcą Placówki Pińczów. Używał pseudonimu „Nemo”. Był komendantem I Podobwodu w Obwodzie Pińczów, a później komendantem Obwodu Pińczów Armii Krajowej. Utrzymywał przyjacielskie stosunki z Janem Trzaską „Gutek", dowódcą oddziału Armii Ludowej. W czasie „Burzy” dowodził III batalionem 120. pułku piechoty Armii Krajowej. 31 lipca 1944 r. ze swym batalionem stacjonował w Chrobrzu. 7 sierpnia 1944 r. w Grabach Franciszek Księżarczyk "Michał", dowódca Krakowskiego Obwodu Armii Ludowej przekonywał go do podjęcia współdziałania.

Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978 nr 4 s. 187; Bieszczanin Zygmunt, Dlaczego Republika Pińczowska, a nie Republika Miechowsko-Pińczowska, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 6, s. 6; Bieszczanin Zygmunt, Linia śmierci, Warszawa 1970, s. 33; Bieszczanin Zygmunt, Na marginesie pewnego wystąpienia, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 1, s. 7; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 44; Topór Marian, Taki los wypadł nam (cz. III), „Okruchy wspomnień z lat walki i martyrologii AK ŚZŻAK” 1999 nr 29 s. 114; Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską 1944, warszawa 1972, s. 67; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 152, 260;