Z Małopolska w II Wojnie Światowej

DRAPICH Józef.

Urodzony około 1927 r. Mieszkał przy ul. Rękawka w Krakowie. Należał do podgórskiego plutonu „Alicja” w kompanii „Maciek” krakowskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Używał pseudonimu „Lawina”. W sierpniu 1943 r. uczestniczył w rozbrajance w rejonie Kopca Kościuszki. Po wsypie plutonu zagrożony aresztowaniem zgłosił się na roboty do Rzeszy i wyjechał do Schönfeld. Został aresztowany w Niemczech w sierpniu 1943 r. Gestapo ściągnęło go do Krakowa i osadziło w więzieniu Montelupich. W czasie śledztwa był konfrontowany z Janiną Potoczek „Telimena”. Jego nazwisko znajdowało się na liście skazanych na karę śmierci rozplakatowanej 8 maja 1944 r.

Został stracony 15 maja 1944 r. w Krakowie.

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława,Montelupich, Kraków 1985, s. 258; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 166, 182; Skrobecki Czesław, Podgórski pluton dywersyjny "Alicja" Szarych Szeregów w Krakowie, Kraków 1983, s. 8, 17, 23, 31; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 198, s. 160; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 198, s. 38;