Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Dalszewski Franciszek.
Od 3 października 1944 r. służył w ludowym Wojsku Polskim. W 1968 r. w stopniu majora był Komendantem Granicznego Punktu Kontrolnego Chyżne.  
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (07.10.1968), Złotym Krzyżem Zasługi (01.10.1963), Srebrnym Medalem Zasłużony Na Polu Chwały (30.03.1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1945), Złotym (04.10.1968), Srebrnym (07.10.1955) i Brązowym (12.10.1951) Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem 10-lecia Polski Ludowej (16.07.1954), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (16.06.1963), 20 Lat w Służbie Narodu (27.06.1964), czechosłowackim Medalem Za Wolność.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;