Z Małopolska w II Wojnie Światowej


DOBROWOLSKI Tadeusz Jakub.
W połowie września 1939 r. zorganizował w Krakowie konspiracyjną grupę „Silesia”. Używał pseudonimu „Smrek”. Współredagował „Polska Żyje”, „Wytrwamy i Zwyciężymy”, „Głos Ludu”, „Gazetę dla Naszej Wsi”. Na początku okupacji został aresztowany i osadzony w więzieniu Montelupich. Za pośrednictwem ss. szarytek kontaktował się z rodziną.        
Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 431; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 44;