Z Małopolska w II Wojnie Światowej


EMAMEL Heinz.
Przed wojną był pracownikiem Kasy Chorych w Wiedniu[1]. 18 października 1939 r. został zastępcą komisarza Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie[2].     
Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 198;[1] Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 198;

[2] Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 198;