Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Bezpośrednim następstwem wojny i niemieckiej okupacji Małopolski było zajęcie tych ziem przez Armię Czerwoną. Odnowujemy także inne wydarzenia będące konsekwencją wcześniej opisywanych faktów.

21 stycznia 1945 r.

27 stycznia 1945 r.

marzec 1945 r.

6 marca 1945 r.

kwiecień 1945 r.

10 kwietnia 1945 r.

3 maja 1945 r.