Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FÖRSTER Aleksander.

Urodzony 28 kwietnia 1899 r. w Lipsku. Znał kilka języków. Od sierpnia 1939 r. był impresariem angielskiej tancerki w krakowskim lokalu „Feniks”. Pomimo żydowskiego pochodzenia nie musiał nosić opaski i miał zezwolenie na opuszczanie getta. Był funkcjonariuszem Ordnungsdienstu. Wydawał 6 czerwca 1942 r. zezwolenia na pozostanie w krakowskim getcie. Niemcy przerzucili go na Węgry z zadaniem prowadzenia wywiadu na Bliskim Wschodzie. Powrócił do Krakowa. Został oskarżony przez Juliana Appla o pracę dla wywiadu brytyjskiego i w kwietniu 1944 r. aresztowany. Zaginął bez śladu.

Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 64, 171; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 89; Pankiewicz Tadeusz, Apteka w getcie krakowskim, Kraków 1947, s. 22;