Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FERENS Antoni.

Miał stopień porucznika. W czerwcu 1941 r. pracował jako chirurg w sowieckim szpitalu w Brodach. Po wkroczeniu na tamte tereny Niemców został aresztowany przez Gestapo i skazany na karę śmierci. Po interwencjach zwolniono go. Przeniósł się do Podhajec. Na początku 1944 r. przyjechał w Krośnieńskie. Osiedlił się w Żeglcach. Od lutego 1944 r. objął obowiązki szefa sanitarnego Obwodu Krosno Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Kmicic”. Był lekarzem okolicznych oddziałów partyzanckich. Operował w trudnych warunkach m.in. rannego porucznika Piotra Massalskiego „Morena”. W 1944 r. udzielił pomocy 18 sowieckim zbiegom z obozów w Olchowcach i Szebni. Po zajęciu terenu przez Sowietów został powołany na stanowisko lekarza epidemiologa strefy przyfrontowej. Zajmował je przez cztery miesiące Skierowano go w rejon Przełęczy Dukielskiej.

Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 187, 188, 189;