Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FIGIELUS Wacław.           
Był żołnierzem drużyny Tadeusza Praskiego w Samodzielnym Batalionie Szturmowym „Suszarnia” Armii Krajowej. Używał pseudonimów „Mietek Wicher” i „Wicher”. Po wojnie mieszkał w Chruszczobrodzie, pow. Zawiercie. Nigdy nie zapisał się do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.      
Był żonaty, miał córki (młodszą Martę zamężną Grzesica).