Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FILAR Alfons.        
Urodzony 24 sierpnia 1927 r. w Lipnicy Górnej, powiat Jasło. Syn Gabriela i Anieli. W 1944 r. należał do oddziału partyzanckiego Armii Ludowej. 27 października 1945 r. wstąpił do służby w plutonie wartowniczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle. 3 grudnia 1945 r. przeniesiono go do plutonu wartowniczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubaczowie. 28 grudnia 1945 r. został awansowany na stanowisko młodszego referenta Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubaczowie. 8 czerwca 1946 r. awansowano go na stanowisko referenta Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubaczowie. 1 października 1947 r. został przeniesiony na stanowisko referenta ewidencji operacyjnej w Referacie II Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubaczowie. 18 września 1948 r. przeniesiono go na stanowisko starszego referenta Referatu V Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubaczowie. 1 lutego 1949 r. został przeniesiony na stanowisko rachmistrza – płatnika Referatu Gospodarczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubaczowie. 23 kwietnia 1951 r. przeniesiono go na stanowisko referenta Referatu Sprawozdawczo-Finansowego Wydziału Finansowego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. 23 września 1952 r. został awansowany na stanowisko inspektora Inspektoratu Finansowego Wydziału Finansowego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. 27 września 1954 r. przeniesiono go na stanowisko rewidenta Kontroli Finansowej Wydziału Finansowego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. 22 lutego 1955 r. został przeniesiony na stanowisko starszego referenta Sekcji 2 Wydziału Finansowego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. 7 lipca 1955 r. oddano go do dyspozycji Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. 14 września 1955 r. mianowano go starszym referentem finansowym Domu Wypoczynkowego w Kowarach. 10 stycznia 1956 r. został przeniesiony na stanowisko starszego referenta finansowego Domu Wypoczynkowego w Zakopanem. Od 1956 r. mieszkał w Zakopanem na osiedlu Chałubińskiego 13/4. 11 stycznia 1957 r. został mianowany kierownikiem administracyjnym Ośrodka Wypoczynkowego „Farys” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zakopanem. 1 kwietnia 1961 r. został awansowany na stanowisko kierownika Ośrodka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zakopanem. 26 października 1961 r. został mianowany na stopień podporucznika Milicji Obywatelskiej. W latach 1961-1973 był kierownikiem ośrodka wczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zakopanem. 22 czerwca 1963 r. awansowano go na stopień kapitana Milicji Obywatelskiej. 1 października 1964 r. został mianowany funkcjonariuszem stałym. 1 września 1966 r. został awansowany na stopień majora Milicji Obywatelskiej. 1 lutego 1973 r. oddano go do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Krakowie. 16 października 1973 r. został przydzielony na stanowisko inspektora Sekcji VII Wydziału do spraw Gospodarczych Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. 19 października 1973 r. oddelegowano go do pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W 1973 r. przeszedł do służby dyplomatycznej. Formalnie od 12 stycznia 1974 r. był przydzielony na stanowisko inspektora Sekcji Kadr Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Przez rok pracował jako attaché w ambasadzie w Waszyngtonie. W 1976 r. wrócił na stanowisko kierownika ośrodka wczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zakopanem. Działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na stanowisku przewodniczącego Komisji Historycznej i sekretarza Związku w Zakopanem. Zajmował się historią ruchu oporu w czasie II wojny światowej na Podhalu i w Tatrach. Wydał kilka książek. W 1982 r. obronił pracę magisterską z nauk politycznych. Odszedł ze służby w Milicji Obywatelskiej w stopniu podpułkownika.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1963 r.), Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Za Wolność i Zwycięstwo, Medalem 10 Lecia Polski Ludowej, Medalem 30 Lecia Polski Ludowej, Odznaką Grunwaldzką, Złotą Odznaką Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1970 r.), resortowymi Odznaką 10 Lat w Służbie Narodu, Odznaką 20 Lat w Służbie Narodu (1964 r.),          
Był żonaty.    
IPN Kr Kartoteka Ogólnoinformacyjna; http://z-ne.pl/t,haslo,1154,filar_alfons.html (dostęp 22 maja 2015 r.);