Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Filipowicz.         
Był wywiadowcą sowieckiego oddziału partyzanckiego Gładilina.           
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 195;