Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FLACHT Piotr.       
Urodzony 25 marca 1893 r. w Wieliczce. Syn Jana (małorolnego chłopa) i Julii z d. Szott. Ukończył dwie klasy szkoły wydziałowej. Pracował na kolei. Od 1918 r. należał do Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych. W 1926 r. został wybrany do Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych. Do Polskiej Partii Socjalistycznej wstąpił w 1926 r[1]. W 1937 r. wybrano go na stanowisko wiceprezesa Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w Krakowie. Był członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie okupacji niemieckiej działał w Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Organizował komórki Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość na kolei[2]. Mieszkał przy ulicy Żuławskiego 8a/14 w Krakowie. Był wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej. Należał do Wydziału Wykonawczego Związku Zawodowego Kolejarzy. Był prezesem Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Kolejarzy[3]. Wybrano go w pierwszej połowie 1945 r. na stanowisko przewodniczącego Sądu Partyjnego przy Wojewódzkim Komitecie Robotniczym Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie[4]. Został wybrany do Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej[5]. W lipcu 1945 r. Julia Brystygierowa, kierownik III Wydziału I Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, domagała się od Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ustalenia jego przeszłości politycznej przed i w czasie wojny oraz obecnej działalności. Sprawdzenie miało dotyczyć także jego stosunków materialnych, rodzinnych i towarzyskich ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość[6]. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie[7]. Jesienią 1946 r. umieszczono jego nazwisko na trzecim miejscu listy kandydatów z Krakowa w nadchodzących wyborach do Sejmu[8]. W grudniu 1946 r. Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego domagał się od Wydziału „B” objęcia go nadzorem w ramach sprawy „Gracze” [9]. Wybrano go posłem na Sejm[10]. Działał w Komisji Wyborczej nr 38[11]. 23 maja 1947 r. obyło się posiedzenie prezydium Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie, na którym potwierdzono jego funkcję wiceprzewodniczącego[12]. Na III wojewódzkiej konferencji 27 maja 1947 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej[13]. 29 listopada 1947 r. podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie w sali konferencyjnej gmachu Polskiej Partii Socjalistycznej należał do Komisji Matki ustalającej listę 40 kandydatów na delegatów. Był także wśród z góry ustalonych delegatów jako uczestnik poprzedniego Kongresu[14]. W 1948 r. aktywnie działał w Komitecie Dzielnicowym „Kolejowy” Polskiej Partii Socjalistycznej[15]. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zaplanowali wiosną 1948 r. usunięcie go z Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej[16].   
Był żonaty, miał trzech synów Kazimierza, Piotra i Jana.[1] AN w Krakowie, 2126/4 Wojewódzki Komitet PPS w Krakowie. Protokoły posiedzeń, k. 1, Wojewódzki Komitet Kraków. Nowy Komitet, 15 IV 1948 r.

[2] IPN Kr 0179/1470 Florek Bolesław, Wybrane problemy działalności PPS-WRN na terenie województwa krakowskiego (1939-1959). Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mjr dr Zbigniewa Kalenieckiego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 1981, s. 29;

[3] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 369, Kartoteka personalna, 1. XII.1947 r.;

[4] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 1, k. 39, Stary WKR PPS, 25 VI 1945 r.

[5] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 1, k. 386-7, Pismo Kierownika III Wydziału I Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, 7 VII 1945 r.

[6] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 1, k. 386-7, Pismo Kierownika III Wydziału I Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, 7 VII 1945 r.

[7] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 1, k. 242, Stan rozpracowania W.R.N. Dane dotyczące miasta Krakowa, 23 VIII 1947 r.;

[8] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 1, k. 266, Doniesienie agenturalne „Lis”, 15 X 1946 r.;

[9] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 536, Pismo Naczelnika Wydziału B Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie do Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, 18 VI 1947 r.;

[10] Kozik Zenobiusz, Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem, Kraków 1975, s. 449;

[11] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 369, Kartoteka personalna, 1. XII.1947 r.;

[12] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 1, k. 54, Reorganizacja struktury PPS, 27 V 1947 r.

[13] Kozik Zenobiusz, Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem, Kraków 1975, s. 448;

[14] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 397-401, Protokół z zebrania Wojewódzkiej Rady Polskiej Partii Socjalistycznej odbytego w dniu 29 listopada 1947 r. o godz. 10-tej w sali konferencyjnej gmachu PPS w Krakowie, b.d.;

[15] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 1, k. 119a, Spis aktywistów z Komitetów Dzielnicowych i Fabrycznych, b.d.;

[16] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 1, k. 263, dokument bez tytułu i daty (III 1948 r.?);