Z Małopolska w II Wojnie Światowej


FINCZAGIN F.        
24 kwietnia 1944 r. wylądował w rejonie Izdebnika z grupą dywersyjno-rozpoznawczą Adama Niszczymienki „Leonid”[1].     
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 185;[1] Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 185;